Logo

Szolgáltatás feltételei

Üdvözöljük a Stratup.ai oldalon! A jelen Szolgáltatási feltételek („Feltételek”) szabályozzák a Stratup.ai online platform és szolgáltatások („Szolgáltatások”) Ön általi használatát. A Stratup.ai elérésével vagy használatával Ön elfogadja a jelen Feltételek betartását. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, kérjük, tartózkodjon Szolgáltatásaink használatától.

1. Szolgáltatások leírása

A Stratup.ai egy online platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy indítási ötleteket generáljanak a bemeneti adatok alapján, és ehhez kapcsolódó eszközöket és erőforrásokat biztosít. A Szolgáltatások „ahogy vannak”, és csak tájékoztatási célokat szolgálnak. Nem garantáljuk a platformunkon keresztül generált startup ötletek pontosságát, teljességét vagy alkalmasságát.

2. A felhasználó kötelezettségei

2.1 Jogosultság:

A Stratup.ai használatához legalább 13 évesnek kell lennie. Ha Ön még nem töltötte be 18. életévét, szolgáltatásaink használatához szülői vagy törvényes gyám hozzájárulását kell kérnie.

2.2 Felhasználói fiók:

Bizonyos funkciók eléréséhez és Szolgáltatásaink teljes funkcionalitásának kihasználásához felhasználói fiók létrehozása szükséges lehet. Ön felelős a fiók hitelesítő adatainak bizalmas kezeléséért és minden olyan tevékenységért, amely a fiókja alatt történik. Ön beleegyezik abba, hogy a regisztrációs folyamat során pontos, aktuális és teljes információkat adjon meg, és azonnal frissítse az esetleges változásokat.

2.3 Elfogadható felhasználás:

Ön beleegyezik abba, hogy a Stratup.ai webhelyet a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak és jelen Feltételeknek megfelelően használja. Nem szabad: - Vegyen részt illegális, csaló vagy engedély nélküli tevékenységben. - A Szolgáltatások használata mások zaklatására, megfélemlítésére vagy ártására, illetve jogaik megsértésére. - A Stratup.ai vagy szerverei integritásának, biztonságának vagy teljesítményének megzavarása vagy megzavarása. - Megkísérelünk jogosulatlan hozzáférést szerezni platformunk bármely részéhez vagy más felhasználók fiókjaihoz. - Bármilyen jogellenes, sértő vagy mások jogait sértő tartalmat feltölteni, továbbítani vagy terjeszteni. - Automatizált szkriptek vagy robotok használata a Szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez vagy az azokkal való interakcióhoz előzetes hozzájárulásunk nélkül.

3. Szellemi tulajdonjogok

3.1 Tulajdonjog:

A Stratup.ai és a kapcsolódó tartalmak, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, grafikákat, logókat és szoftvereket, a mi tulajdonunkban vagy a mi licencünkben vannak, és szellemi tulajdonjogok védik őket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások és a kapcsolódó anyagok védett és bizalmas információkat tartalmaznak.

3.2 Licenc:

Feltéve, hogy betartja ezeket a feltételeket, korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és visszavonható licencet biztosítunk Önnek a Stratup.ai személyes, nem kereskedelmi célú eléréséhez és használatához. Nem másolhatja, módosíthatja, terjesztheti, eladhatja vagy bérbe adhatja platformunk vagy annak tartalmát, kivéve, ha erre kifejezetten engedélyt adunk.

4. A jótállás kizárása

A Stratup.ai szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon biztosítjuk, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatások hibamentesek, zavartalanok, biztonságosak, illetve vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentesek. A Stratup.ai-ra és a platformunkon keresztül generált startup ötletekre való bármilyen támaszkodás a saját felelősségére történik.

5. A felelősség korlátozása

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig a Stratup.ai vagy leányvállalatai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem felelősek semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következmény vagy büntető jellegű kárért, amely a a Szolgáltatások használata vagy használatának képtelensége, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség-, adat- vagy cégérték-kiesést.

6. A szolgáltatások módosítása vagy megszüntetése

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsuk, felfüggesztjük vagy megszüntessük a Stratup.ai bármely aspektusát, beleértve a funkciók vagy tartalom elérhetőségét. Korlátozásokat is előírhatunk