Logo

Zásady ochrany osobných údajov

V Stratup.ai sme sa zaviazali chrániť súkromie a bezpečnosť našich používateľov. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme a chránime vaše osobné údaje, keď používate našu online platformu a služby.

1. Informácie, ktoré zhromažďujeme

1.1 Osobné údaje:

Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri vytváraní účtu, interakcii s našou platformou alebo pri komunikácii s nami.

1.2 Neosobné informácie:

Môžeme automaticky zhromažďovať neosobné informácie o vašom používaní Stratup.ai, vrátane vašej IP adresy, informácií o zariadení, typu prehliadača a operačného systému. Tieto informácie sa zhromažďujú s cieľom analyzovať trendy, spravovať platformu a zhromažďovať demografické informácie o našej používateľskej základni. Neosobné informácie vás osobne neidentifikujú.

2. Použitie informácií

2.1 Osobné údaje:

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:
  • Poskytujte a vylepšujte naše služby vrátane generovania nápadov na spustenie na základe vášho vstupu.
  • Odpovedzte na vaše otázky a poskytnite zákaznícku podporu.
  • Posielať vám administratívne správy, bulletiny, upozornenia a aktualizácie týkajúce sa Stratup.ai.
  • Komunikujte s vami o akciách, prieskumoch a novinkách o našich službách.
  • Zabezpečte bezpečnosť a integritu našej platformy a zabráňte podvodom alebo nezákonným činnostiam.
  • Dodržiavajte zákonné povinnosti a presadzujte naše zmluvné podmienky.

2.2 Neosobné informácie:

Neosobné informácie sa používajú na analýzu správania používateľov, zlepšenie našich služieb a zlepšenie používateľského zážitku. Môže byť tiež použitý na marketingové a reklamné účely.

3. Zdieľanie a zverejňovanie informácií

3.1 Poskytovatelia služieb tretích strán: Môžeme poveriť poskytovateľov služieb tretích strán, aby v našom mene vykonávali rôzne funkcie, ako je hosting, analýza údajov, zákaznícka podpora a marketing. Títo poskytovatelia služieb môžu mať prístup k vašim osobným údajom, ak je to potrebné na vykonávanie ich funkcií, ale majú zakázané ich používať na iné účely.

3.2 Právne požiadavky: Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to vyžaduje zákon alebo ako odpoveď na platné žiadosti orgánov verejnej moci (napr. súdne príkazy, vládne orgány).

3.3 Prevody podnikov: V prípade zlúčenia, akvizície alebo predaja celého nášho majetku alebo jeho časti môžu byť vaše osobné údaje prenesené ako súčasť transakcie. Ak dôjde k takémuto prevodu a bude podliehať iným pravidlám ochrany osobných údajov, upozorníme vás e-mailom alebo výrazným oznámením na našej platforme.

4. Bezpečnosť údajov

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, pozmenením a zničením. Žiadny spôsob prenosu cez internet alebo elektronické ukladanie však nie je 100% bezpečný a nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť.

5. Odkazy a služby tretích strán

Naša platforma môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani nekontroluje Stratup.ai. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto stránky alebo služby tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov prečítali zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

6. Súkromie detí

Stratup.ai nie je určený na použitie osobami mladšími ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné informácie od detí. Ak sa domnievate, že sme neúmyselne získali informácie od dieťaťa, ihneď nás kontaktujte a my ich bezodkladne vymažeme.

7. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch alebo právnych požiadavkách. O akýchkoľvek podstatných zmenách vás budeme informovať zverejnením aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na našej platforme alebo zaslaním e-mailového upozornenia. Vaše ďalšie používanie Stratup.ai po takýchto úpravách bude predstavovať vaše potvrdenie aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov.

8. Vaše práva a voľby

8.1 Prístup, aktualizácia a oprava:

Máte právo na prístup, aktualizáciu a opravu svojich osobných údajov. Môžete to urobiť prihlásením sa do svojho účtu a prístupom k príslušným nastaveniam. Ak potrebujete pomoc alebo narazíte na problémy, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

8.2 Odhlásenie:

Môžete sa rozhodnúť odhlásiť sa z prijímania propagačnej komunikácie od nás podľa pokynov uvedených v komunikácii alebo nás priamo kontaktovať. Upozorňujeme, že aj keď sa odhlásite, stále vám môžeme posielať nepropagačné správy, ako sú administratívne alebo transakčné e-maily.

8.3 Uchovávanie údajov:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania. Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov tak, že nás kontaktujete a my na vašu žiadosť odpovieme v primeranej lehote.

9. Medzinárodné prenosy údajov

Stratup.ai pôsobí globálne a ako také môžu byť vaše osobné údaje prenášané a spracovávané v iných krajinách, ako je vaša. Prijmeme vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že všetky takéto medzinárodné prenosy budú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov a poskytne primeranú ochranu vašich osobných údajov.

10. Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo spätnú väzbu týkajúcu sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese hello[at]stratup.ai. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste zostali informovaní o našich postupoch v oblasti údajov. Používaním Stratup.ai súhlasíte s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov.