Logo

เงื่อนไขการให้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ Stratup.ai! ข้อกำหนดในการให้บริการ ('ข้อกำหนด') เหล่านี้ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการออนไลน์ Stratup.ai ('บริการ') ของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้ Stratup.ai คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

1. คำอธิบายของบริการ

Stratup.ai เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างไอเดียสตาร์ทอัพตามข้อมูลที่ได้รับ และมอบเครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง บริการนี้มีให้ 'ตามสภาพ' และเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของแนวคิดสตาร์ทอัพใดๆ ที่สร้างผ่านแพลตฟอร์มของเรา

2. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

2.1 คุณสมบัติ:

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีจึงจะสามารถใช้ Stratup.ai ได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อใช้บริการของเรา

2.2 บัญชีผู้ใช้:

หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างและใช้ฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของบริการของเรา คุณอาจต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน และจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทันที

2.3 การใช้งานที่ยอมรับได้:

คุณตกลงที่จะใช้ Stratup.ai ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่: - มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาต - ใช้บริการเพื่อคุกคาม ข่มขู่ หรือทำร้ายผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา - แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของ Stratup.ai หรือเซิร์ฟเวอร์ - พยายามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเราหรือบัญชีของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต - อัปโหลด ส่งต่อ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจ หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น - ใช้สคริปต์อัตโนมัติหรือบอทเพื่อเข้าถึงหรือโต้ตอบกับบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราล่วงหน้า

3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 กรรมสิทธิ์:

Stratup.ai และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก โลโก้ และซอฟต์แวร์ เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องใด ๆ มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ

3.2 ใบอนุญาต:

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้แก่คุณในการเข้าถึงและใช้ Stratup.ai เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา

4. การปฏิเสธการรับประกัน

Stratup.ai ให้บริการตาม "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เราไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาด ไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ การพึ่งพา Stratup.ai และแนวคิดสตาร์ทอัพที่สร้างขึ้นผ่านแพลตฟอร์มของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

5. ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต Stratup.ai หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ข้อมูล หรือค่าความนิยม

6. การแก้ไขหรือการยุติบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ระงับหรือยุติแง่มุมใด ๆ ของ Stratup.ai รวมถึงความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติหรือเนื้อหาใด ๆ ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจกำหนดข้อจำกัดด้วย