Logo

Chính sách bảo mật

Tại Stratup.ai, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng nền tảng và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

1.1 Thông tin cá nhân:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi tạo tài khoản, tương tác với nền tảng của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi.

1.2 Thông tin phi cá nhân:

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về việc bạn sử dụng Stratup.ai, bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt và hệ điều hành. Thông tin này được thu thập để phân tích xu hướng, quản lý nền tảng và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân không nhận dạng cá nhân bạn.

2. Sử dụng thông tin

2.1 Thông tin cá nhân:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
  • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tạo ra các ý tưởng khởi nghiệp dựa trên ý kiến đóng góp của bạn.
  • Trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng.
  • Gửi cho bạn tin nhắn quản trị, bản tin, thông báo và cập nhật về Stratup.ai.
  • Trao đổi với bạn về các chương trình khuyến mãi, khảo sát và tin tức về dịch vụ của chúng tôi.
  • Đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của nền tảng của chúng tôi và ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.
  • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

2.2 Thông tin phi cá nhân:

Thông tin phi cá nhân được sử dụng để phân tích hành vi của người dùng, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm người dùng. Nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

3. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

3.1 Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như lưu trữ, phân tích dữ liệu, hỗ trợ khách hàng và tiếp thị. Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ nhưng bị cấm sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.

3.2 Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ từ các cơ quan công quyền (ví dụ: lệnh của tòa án, cơ quan chính phủ).

3.3 Chuyển giao kinh doanh: Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của giao dịch. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo nổi bật trên nền tảng của chúng tôi nếu việc chuyển tiền như vậy xảy ra và phải tuân theo chính sách bảo mật khác.

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

5. Các liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

Nền tảng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do Stratup.ai sở hữu hoặc kiểm soát. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

6. Quyền riêng tư của trẻ em

Stratup.ai không dành cho các cá nhân dưới 13 tuổi sử dụng. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin từ một đứa trẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó.

7. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn hoặc yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư đã cập nhật trên nền tảng của chúng tôi hoặc bằng cách gửi cho bạn thông báo qua email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Stratup.ai sau những sửa đổi như vậy sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư đã cập nhật.

8. Quyền và Lựa chọn của Bạn

8.1 Truy cập, cập nhật và chỉnh sửa:

Bạn có quyền truy cập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và truy cập các cài đặt thích hợp. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

8.2 Chọn không tham gia:

Bạn có thể chọn từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn được cung cấp trong thông tin liên lạc hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn không mang tính quảng cáo, chẳng hạn như email quản trị hoặc giao dịch.

8.3 Lưu giữ dữ liệu:

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong khung thời gian hợp lý.

9. Truyền dữ liệu quốc tế

Stratup.ai hoạt động trên toàn cầu và do đó, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và xử lý ở các quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng mọi giao dịch chuyển tiền quốc tế như vậy đều tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân của bạn.

10. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc phản hồi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello[at]stratup.ai. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Stratup.ai, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này.